Erasmus

Tanártovábbképzési programok

KA1 – Kitekintés: Másképp vagy csak máshol?

A projekt összefoglalója

Iskolánk 855 fős tanulói és 74 fős tantestületi létszámával, általános iskolai, SNI integrációs és szegregációs, valamint emelt szintű gimnáziumi oktatásával Százhalombatta éa az Érdi Tankerület legnagyobb és legösszetettebb iskolája. Sokrétű feladataink ellátása Pedagógiai Programunknak és intézményi stratégiai céloknak megfelelően történik. Ezek közé s célok közé tartozik és évek óta kiemelt szerepet kap a módszertani kultúra fejlesztése és folyamatos megújítása. Kb. 5 éve ezt a célt minden tanterv éves céljai közé helyezi az iskolavezetés a tantestület ajánlása alapján, amely tantestület gyermekszerető, megújulásra képes, kreatív, innovatív, minőségi munkát produkáló pedagógusokból áll.

Ez az oka, hogy a pályázatunk egyik fő célja a módszertani megújulás mellett egyfajta kitekintés, tapasztalatcsere is az európai országokba: vajon másképp oktatnak és nevelnek, vagy van sok hasonlóság, csak a helyszínek, esetleg a feltételek mások. A pályázatban vállalt céljaink teljesítése révén szeretnénk elérni, hogy eredményesebben tudjuk majd fejleszteni a kevésbé tehetséges, sőt sajátos nevelést igénylő, de a nagy tehetségű tanulóinkat is. Így talán tanulmányi eredményünk a tanulói egyéni, de iskolai szinten is emelkedik. Szeretnénk, ha pedagógusaink szakmai profizmusa fejlődne, a kurzusokon megtanult új módszerekkel, a helyi lehetőségekkel élve mind módszertanilag, mind az IKT eszközök használatát tekintve megerősödve, motiváltabban, frissebben tartanák meg óráikat és adnák át tantestületen belül a pályázat során megszerzett új tudást.

A pályázatot a tervezéstől a megíráson át a teljesítés utáni beszámolóig folyamatosan együtt, projektmunkaként kezeljük és együttesen dolgozunk céljaink megvalósulásáért. Ez a folyamatos csoportos tevékenység, közös munka már maga egy pozitív hatás, hiszen várhatóan a közös cél, a közös gondolkodás sok kollégát közelebb fog hozni egymáshoz. Sőt én, mint a koordinátor és mint igazgató is többet tudok kollégáimmal együtt dolgozni, együtt gondolkodni.

A pályázat megvalósulása, a módszertani képzések elvégzése után a beszámolók koordinátor felé történő leadásával nem érvéget a munka, sőt az egyik legfontosabb állomás lesz az azt követő. A megszerzett tudás továbbadása a kollégák felé. Mindez az éves rendezvénytervbe (munkaközösségi tervekbe és iskolai rendezvénytervbe) beépített szakmai módszertani belső képzések, hospitálások, értékelő workshopok, pedagógusoknak tervezett teadélutánok keretein belül fog megtörténni. Így biztosítjuk a megszerzett tudás átadását és az intézményi gyakorlatba történő beépülését.

Az iskola, a város honlapján minden külföldi képzést cikkben fogunk közölni, valamint a helyi médiák segítségével terjeszteni. Igazgatói értekezleteken városi és tankerületi szinten is beszámolok kollégáimnak a megszerzett lehetőségről, a vele járó kötelezettségeinkről és az eredményekről is.

Azt gondolom, hogy a pályázat teljesítése után, a részvevő 17 pedagógus, amely a tantestület 23%-a szakmai megújulása az egész tantestületre pozitív hatással lesz és sikerül elkerülnünk az elfásulás és az adminisztrációs feladatokban való elsüllyedés veszélyét, sőt sikerül motiváltabb és jobb eredményeket elérő tantestületté válnunk.

KA1 Készülj! Tanulj! Kapcsolj!

Erasmus+ KA1 beszámoló – 2018.04.26.

Horváthné Paraszthy Szilvia

KA1 – Kalandozások kultúrán innen és túl. Culture, Adventure, Lecture

KA1 – Kalandozások kultúrán innen és túl. Culture, Adventure, Lecture – 2018.06.22

A ’Kulturális örökség európai éve’-(i) az Aranyban

Kalandozások kultúrán innen és túl

Diákcsere programok

KA2 – Y.E.S. For Future

Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban már javában zajlik a 2014. szeptemberben indult európai uniós támogatásból megvalósuló Erasmus + Iskolák, óvodák stratégiai partnersége program keretén belül létrejött projekt a Y.E.S. for Future.

A partnerségben összesen négy európai ország középiskolainak diákjai és pedagógusai vesznek részt. A magyar iskola mellett a finn koordinátor iskola, egy spanyol és egy szlovén középiskola dolgozik közösen a három éven át tartó együttműködés keretén belül. A projekt fő célja a diákok vállalkozási, digitális és nyelvi készségeinek fejlesztése, valamint a résztvevő iskolák pedagógusainak módszertani fejlődése és jó gyakorlatok egymásnak való átadása. A projektindító találkozóra 2014 novemberében került sor a finn koordinátor iskolában a Loimaan Lukio-ban, amelyen minden partnerintézményből három képviselő vett részt, akik egyeztették a projekttel kapcsolatos feladatokat és ütemtervet, valamint közös képzéseken is részt vettek, amelyek keretén belül megismerkedtek a finn oktatási rendszerrel valamint különböző digitális eszközökkel és programokkal, amelyeket a projekt megvalósítása során használni fognak.

2015. március első hetében a spanyolországi Almendralejo-ban a partnerintézményeket képviselő pedagógusok egy öt napos intenzív közös módszertani képzésen vettek részt, valamint megismerkedhettek a spanyol partneriskolában nagy sikerrel alkalmazott programokkal és módszerekkel, valamint bemutató órákon és közös óramegbeszéléseken vettek részt.

A projekt következő nemzetközi találkozójára 2015 áprilisában fog sor kerülni a szlovén partneriskolában a Slovenske Konjice-Zreče-ben, ahol iskolánkat hat diák és két pedagógus fogja képviselni. A találkozó során a résztvevő diákok prezentációkat mutatnak be iskolájukról, városukról, valamint összefoglalják a helyi vállalkozókkal készített interjúk során szerzett ismereteiket valamint számos közös feladatban fognak részt venni, amelynek fő célja a vállalkozási ismereteik és az üzleti angol nyelvi ismereteik bővítése. A diákok fogadó családoknál fognak megszállni és részt fognak venni tanórákon is, így lehetőségük nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek szlovén társaik mindennapi életébe. A hamarosan kezdődő mobilitást a diákok már nagy izgalommal várják és lázasan készülődnek a prezentációkra és a közös feladatokra. 

Your Entrepreneurial Skills – Y.E.S for Future

Projekt koordinátor: Loimaan lukio, Loimaa, Finnország
Többi résztvevő intézmény:
I.E.S Santiago Apóstol: Almendralejo, Spanyolország
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE: Zreče, Szlovénia
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium: Százhalombatta, Magyarország

A projekt középfokú oktatási intézményeket céloz meg. Szeretnék fejleszteni és naprakésszé tenni diákjaink vállalkozói készségeit és bevezetni őket a munka világába. A projekt emellett a résztvevő tanárokat is megcélozza, hiszen alkalmat teremt számukra arra, hogy felfrissítsék és fejlesszék pedagógiai módszertárukat azáltal, hogy a külföldi kollégákkal közös módszertani képzéseken vesznek részt és megosztják egymással a tanári gyakorlatuk alatt nyert tapasztalataikat és a jó gyakorlatokat, elsősorban a szóbeli kommunikáció, a tartalomalapú nyelvoktatás és a kéttanáros módszerrel kapcsolatosan.

A projekt négy középiskolát fog össze és egy korábbi sikeres együttműködés folytatása, amelyben a spanyol, finn és a magyar partnerek vettek részt. Új partnerként csatlakozott a szlovén iskola, amely szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a formális és informális oktatásformák összekapcsolásában és nagy szakértelemmel bír a tantárgyközi oktatásban is.

Az együttműködés során szeretnénk feltérképezni azokat a problémákat, amelyek hozzájárulnak diákjaink gyengébb teljesítményeihez és kifejleszteni olyan tanítási stratégiákat és módszereket, amelyeket a rosszabbul teljesítő és alacsonyan motivált csoportjainknál alkalmazni tudunk.

Mindemellett, azáltal, hogy fejlesztjük és erősítjük diákjaink kezdeményező és vállalkozói készségeit diákjaink elsajátítják annak az ismeretét, hogy hogyan keressenek megoldásokat kreatív és önálló módon. Ugyanakkor a részt vevő tanulók kutatásokat végeznek a helyi, nemzeti és az európai munkaerőpiaccal kapcsolatban, IKT eszközök használata során fejlesztik digitális kompetenciájukat és mivel az egész projekt angol nyelven zajlik, az idegennyelvi kompetenciájuk is nagymértékben fejlődik.

Annak érdekében, hogy kitűzött célokat elérjük, a résztvevő tanárok közösen kidolgoznak egy tananyagot az üzleti angol nyelv oktatására, kiválasztanak egy alulmotivált diákokból álló fókusz csoportot, az összes felhasznált anyagból összeállítanak egy tanári portfóliót , workshop-okat tartanak és megfigyelik egymás tanóráit és tanítási módszereit. Az együttműködés befejezésére ki fogunk dolgozni egy tananyagot és összeállítunk egy kézikönyvet a jó tanítási gyakorlatokból.

A diákok rendszeres üzleti angol nyelvi képzésen valamint szakértők által tartott workshop-okon vesznek részt, különböző hétköznapi élethelyzeteket gyakorolnak mint például egy állásinterjún való részvétel, valamint megtapasztalják, hogy hogyan működik egy saját üzleti vállalkozás beindítása. Emellett diákjaink alaposan megismerkednek az Európai Nyelvi Portfólióval ami által elsajátítják a folyamatos önálló önértékelés képességét és felfedezik az “Europass”-t. A projekt végén az együttműködés során elsajátított ismereteik segítségével létrehoznak egy virtuális céget.

A projekt megvalósítása során a folyamatos csapatmunkára és az egymástól való tanulásra kívánunk építeni. Ezek azok a módszerek, amelyek növelik diákjaink motivációját és a tevékenységekben való részvételüket. A projekt megvalósításához szükség van a tanórákon kívüli tanulásra és tanításra, valamint különböző cégekhez és intézményekhez való tanulmányi látogatásokra. Az összes megvalósított feladat illeszkedik a résztvevő iskolák Pedagógia Programjához. Az elvégzett feladatok megosztására és ellenőrzésére Twin space-t és különböző közösségi média felületeket használunk.

Az együttműködés olyan készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy diákjaink sikeresen helytálljanak a középiskola utáni életben, mind a felsőoktatásban mind pedig az európai munkaerőpiacon. Ez a partnerség szoros együttműködést eredményez a résztvevő iskolák, helyi intézmények és szervezetek között, és ezáltal a kialakított kapcsolatok hosszú távon fenntarthatóak. A közösen létrehozott anyagok és az elsajátított tanítási módszerek alkalmazása beépíthetők az intézmények működésébe és alapul szolgálhatnak további új projekteknek.

A projekt blogja: http://yourentrepreneurialskills.blogspot.hu/

Rövid távú diákcsere program Százhalombattán: 2015.11.09-13.

KA2 – Reading in English for Amusement and Dialogue in Europe

Pályázat típusa: Erasmus+ KA2: stratégiai együttműködés csak iskolák részére
A pályázat címe: Reading in English for Amusement and Dialogue in Europe (READ in Europe)

Részt vevő intézmények:

A projekt időtartalma: 36 hónap, kezdete 2015.szeptember

 • 2015.november: nemzetközi projekttalálkozó Magyarországon
 • 2016. február: diákcsere Spanyolországban
 • 2016. március: közös tanári képzés Litvániában
 • 2016. április: diákcsere Magyarországon
 • 2016. szeptember: nemzetközi projekttalálkozó Horvátországban
 • 2016. november: diákcsere Törökországban
 • 2017. február: közös tanári képzés Spanyolországban
 • 2017. április: diákcsere Olaszországban
 • 2017. szeptember: nemzetközi projekttalálkozó Törökországban
 • 2017. november: diákcsere Horvátországban
 • 2018. március: diákcsere Litvániában
 • 2018. április: nemzetközi projekttalálkozó Olaszországban

A projekt összefoglalója:

A projektben 14-17 éves angolul tanuló középiskolás diákok vesznek részt. A fő cél a diákok irodalmi készségeinek fejlesztése olvasás és írás készséget fejlesztő feladatok révén, illetve a résztvevő különböző kulturális háttérrel rendelkező országok irodalmi műveinek eljátszása révén. Emellett a résztvevő tanárok is megosztják egymással a jó tanítási gyakorlataikat. A partnerség 6 különböző tapasztalattal rendelkező európai ország középiskoláiból áll. A projekt egy korábbi eTwinning együttműködés továbbfejlesztése révén született meg. A résztvevő országok között sok kulturális és történelmi kapcsolat van, ezért a résztvevő diákoknak lehetősége nyílik arra hogy tantárgyi ismereteiket személyes tapasztalatokkal bővítsék.

Az együttműködés során szeretnénk a diákok olvasás, írás és beszéd alapkészségeit fejleszteni azáltal, hogy természetes idegen nyelvi helyzeteket teremtünk nekik. A munka során modern technikai eszközöket fogunk használni: web 2-es eszközöket, közösségi oldalakat, multimédiás eszközöket és ezáltal mintegy hidat építünk a hagyományos és a 21. századi irodalmi készségek között. Néhány partner sok tapasztalattal és tudással járul hozzá a partnerséghez, míg mások nagyon elkötelezettek a szakmai fejlődésre és szeretnének ehhez a multikulturális közösséghez kapcsolódni.  Az olasz partner nagy tudással rendelkezik az IKT eszközök alkalmazása terén, a litván partnernek van egy régóta nagy sikerrel működő dráma klubja, és a magyar partneriskolában a dráma tantárgy a tanmenet részét képezi, míg a spanyol iskolában irodalmi tevékenységekbe szülőket és egyéb partnereket is bevonnak. A török partnernek nagy tapasztalata van az irodalmi témájú események és versenyek szervezése terén. Az összes partnernek van tapasztalata az eTwinning felület használata terén, amely a közös munka fő színtere lesz. A horvát partner szeretne fejlődni a nyelvtanítás és az IKT eszközök használata terén, és ők nagyon szoros kapcsolatot ápolnak a helyi szervezetekkel és intézményekkel.

A projekt során mind a diákok mind a tanárok számos tevékenységben vesznek részt : olvasásnak és megbeszélnek általuk kiválasztott könyveket, írnak egy közös színdarabot és el is játsszák nemzetközi szereposztásban. A többi projekttevékenységbe számos más készséget is fejlesztenek: terveznek, fényképeket és filmeket készítenek. A projekt végső termékeként készülni fognak könyvbeszámolók, közösen írt és előadott színdarab, elektronikus újság, iskolai irodalmi klub létrehozása és egy önkéntesekből álló rendszer bevezetése azzal a céllal, hogy a projekttermékek hosszú távon fennmaradjanak.

A projekt megvalósítása során a diákok prezentációkat készítenek nemzeti irodalmi alakokról, ellátogatnak helyi és nemzeti színházakba és szerkesztőségekbe azzal a céllal, hogy feltérképezzék az ott folyó munkát és találkozzanak az ott dolgozó emberekkel. A diákok ugyancsak megismerkednek az Európai Unió működésével és kutatásokat végeznek saját országuk európai történelmével és az unión belüli szerepével kapcsolatosan. Emellett a diákoknak lehetősége nyílik tanórán kívüli nyelvi képzésen is részt venni, amely keretén belül megismerkednek az Európai Nyelvi Portfólió használatával és elsajátítanak olyan készségeket, amelyek segítik őket az önálló tanulóvá váláshoz.

A diákok munkája mellett a résztvevő tanárok is nagyon szorosan együttműködnek és kicserélik a jó, bevált tanítási gyakorlataikat és módszereiket. A projekt három éve során folyamatosan részt vesznek közös tanári képzéseken, workshop-okon és órabemutatókon, amelyek során főként az olvasási, írás és beszédkészség fejlesztésére irányuló módszerekkel ismerkednek meg, illetve a dráma alkalmazásának lehetőségeivel a nyelv és egyéb szakórákon. A közös szakmai munka eredményeként születni fog egy tanítási módszereket összegyűjtő kézikönyv, amely mind angol, mind a résztvevő országok anyanyelvén meg fog jelenni.

A projekttől azt várjuk, hogy fejlődni fog a diákok olvasás és íráskészsége, nyelvi tudásuk és mindezek következtében az önbizalmuk is. A résztvevők teljesítményét és fejlődését sokféle mérőeszköz használatával ellenőrizzük, alkalmazni fogunk kérdőíveket, interjúkat, önelemzést és portfóliót. A projekt eredményeket folyamatosan terjeszteni fogjuk mind az interneten, mind különféle disszeminációs eseményeket, belső és külső képzések formájában.

A projekt magyarországi blogja: http://readinhungary.blogspot.hu/
A projekt nemzetközi blogja: http://readineurope.blogspot.hu/

Cikkek:

KA2 – safe.netizens@eu

A safe.netizens@eu című projekt az Erasmus+ iskolák és óvodák együttműködése program keretén belül, európai uniós támogatásból valósul meg 2017. szeptember és 2019. augusztus között.

Az együttműködésben összesen öt európai középiskola vesz részt. Projekt koordinátor: I.E.S Santiago Apóstol: Almendralejo, Spanyolország. 
Többi résztvevő intézmény:

 • Loimaanlukio, Loimaa, Finnország
 • Liceo ’Guglielmotti’, Civitavecchia, Olaszország
 • Šolski center SlovenskeKonjice-Zreče, GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE: Zreče, Szlovénia
 • Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium: Százhalombatta, Magyarország

A projekt középfokú oktatási intézményeket céloz meg. Szeretnék fejleszteni és naprakésszé tenni diákjaink digitális és nyelvi kompetenciáját és olyan tudással felruházni őket, amelyek elősegíti számukra a nemzetközi felsőoktatásban és a munkaerő piacon való sikeres helytállást. Fő célunk az, hogy olyan digitális állampolgárokká váljanak, akik tudatosan, hasznosan és biztonságosan tudják alkalmazni a mai világban már a mindennapi élet részét képező digitális eszközöket és fórumokat. 

A projekt emellett a résztvevő tanárokat is megcélozza, hiszen alkalmat teremt számukra arra, hogy felfrissítsék és fejlesszék pedagógiai módszertárukat azáltal, hogy a külföldi kollégákkal közös módszertani képzéseken vesznek részt és megosztják egymással a tanári gyakorlatuk alatt nyert tapasztalataikat és a jó gyakorlatokat, elsősorban az IKT eszközök használatával, a tartalomalapú nyelvoktatással és a nyelvoktatással kapcsolatban.

A projekt öt középiskolát fog össze és egy korábbi sikeres együttműködés folytatása, amelyben a spanyol, finn, szlovén és a magyar partnerek vettek részt. Új partnerként csatlakozott az olasz iskola, amely szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a formális és informális oktatásformák összekapcsolásában és nagy szakértelemmel bír a tantárgyközi oktatásban is.

Az együttműködés során szeretnénk feltérképezni azokat a problémákat, amelyek hozzájárulnak diákjaink gyengébb teljesítményeihez és kifejleszteni olyan tanítási stratégiákat és módszereket, amelyeket a rosszabbul teljesítő és alacsonyan motivált csoportjainknál alkalmazni tudunk.
Mindemellett, azáltal, hogy fejlesztjük és erősítjük diákjaink kezdeményező és digitális készségeit diákjaink elsajátítják annak az ismeretét, hogy hogyan keressenek megoldásokat kreatív és önálló módon. A részt vevő tanulók kutatásokat végeznek a helyi, nemzeti és az európai munkaerőpiaccal kapcsolatban IKT eszközök használata során fejlesztik digitális kompetenciájukat és mivel az egész projekt angol nyelven zajlik, az idegennyelvi kompetenciájuk is nagymértékben fejlődik.

Annak érdekében, hogy kitűzött célokat elérjük, a résztvevő tanárok közösen kidolgoznak egy tananyagot a digitális kompetenciák fejlesztésére, workshop-okat tartanak és megfigyelik egymás tanóráit és tanítási módszereit. Az együttműködés befejezésére ki fogunk dolgozni egy tananyagot és összeállítunk egy kézikönyvet a jó tanítási gyakorlatokból.

Az együttműködés olyan készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy diákjaink sikeresen helytálljanak a középiskola utáni életben, mind a felsőoktatásban mind pedig az európai munkaerőpiacon. Ez a partnerség szoros együttműködést eredményez a résztvevő iskolák, helyi intézmények és szervezetek között, és ezáltal a kialakított kapcsolatok hosszú távon fenntarthatóak. A közösen létrehozott anyagok és az elsajátított tanítási módszerek alkalmazása beépíthetők az intézmények működésébe és alapul szolgálhatnak további új projekteknek.

Szeretnénk a diákjainkat megtanítani arra, hogy hogyan tudnak a mai digitális társadalomban aktív állampolgárok lenni amellett, hogy személyes biztonságukra és egészségükre is figyeljenek. Meg vagyunk győződve arról, hogy amennyiben a diákok nyelvi és digitális kompetenciái fejlődnek, sokkal jobb eséllyel és felelősségteljesebb állampolgárokként lépnek majd be az európai munkaerő piacra.

A projekt során megvalósuló tevékenységeket úgy terveztük meg, hogy azok lefedjék a digitális állampolgárság teljes kompetenciarendszerét, melynek elemei: digitális eszközhasználat, digitális hozzáférés, digitális kommunikáció, digitális egészség, digitális én megjelenítés, digitális együttélés, digitális értékteremtés, digitális hatékonyság és digitális tartalomszervezés.
A projekt eredményeként a résztvevő diákok létrehozzák saját digitális portfoliójukat, és a résztvevő intézmények kidolgoznak egy olyan programot, amellyel fejleszteni és értékelni tudják a diákok digitális kompetenciáját.

A projekt megvalósítása során a folyamatos csapatmunkára és az egymástól való tanulásra kívánunk építeni. Ezek azok a módszerek, amelyek növelik diákjaink motivációját és a tevékenységekben való részvételüket. A projekt megvalósításához szükség van a tanórákon kívüli tanulásra és tanításra, valamint különböző cégekhez és intézményekhez való tanulmányi látogatásokra. Az összes megvalósított feladat illeszkedik a résztvevő iskolák Pedagógia Programjához. Az elvégzett feladatok megosztására és ellenőrzésére Twinspace-t és különböző közösségi média felületeket használunk.

A projekt weboldala megtalálható az alábbi linken:
https://sites.google.com/view/safenetizens/home

Beszámolók:

KA2 – Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe (CHANCE)

Résztvevő intézmények:
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium (koordinátor intézmény)
Srednja skola Hvar, Horvátország
IES Aldebarán, Madrid, Spanyolország
Liceo Scientifico Pasteur, Róma, Olaszország
Zespol Szkol nr 3 w Siemianowicach Slaskich, Lengyelország
1o Geniko Lykeio Kaisarianis, Athén, Görögország

A projekt címe: Cultural Heritage Awareness for Netizen Communication in Europe (CHANCE). A projekt munkacíme összefoglalja a projekt fő célkitűzését, amely a résztvevők közötti aktív kommunikáció a Kulturális Örökségünkről modern, 21. századi módszerek és eszközök segítségével. Legfőbb célkitűzésünk az, hogy fejlesszük a résztvevők kulturális és szociális készségeit különböző tantárgyközi tevékenységeken és egy innovatív vitaprogramon keresztül. A partnerség hat európai országot fog össze, a projektben Görögország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Spanyolország középiskolás diákjai és pedagógusaik működnek együtt és valósítanak meg változatos tevékenységeket két éven keresztül. A munka egyrészt internetes felületeken, másrészt a partnerországokban megvalósuló diákcsere és tanárképző programok során folyik.

Szeretnénk, hogy ez a projekt hozzájáruljon ahhoz, hogy diákjaink magas nyelvi és digitális készségekkel rendelkező toleráns, felelősségteljes és az Európai Kulturális Örökséggel tisztában lévő európai állampolgárokká váljanak. Emellett bízunk benne, hogy a projekten keresztül meg tudunk szólítani és be tudunk vonni olyan hátrányos helyzetű és alulteljesítő diákokat is, akik a tevékenységeken való részvétel által olyan lehetőségekre és motivációra tesznek szert, amelyek hozzájárulnak a tanulmányi eredményeik javulásához, és olyan készségekkel gazdagodnak, amelyek által nagyobb esélyekkel lépnek be az európai munkaerőpiacra.

A projekttevékenységeket úgy terveztük meg, hogy lefedje a kulturális örökség megfogható (épületek, emlékművek,
műalkotások, könyvek, történelmi városok, régészeti lelőhelyek) és nem megfogható (munkamódszerek, ábrázolásmódok, kifejezések, nyelvi és szóbeli hagyományok, művészi kifejezésmódok) javait, a különböző természetes jelenségeket (tájképek, flóra és fauna) és a digitális műveket (digitális műalkotások, képek, filmek, hangfelvételek) egyaránt. Az összes tevékenység hozzájárul a tantárgyközi oktatás megvalósulásához, hiszen számos munkaközösség pedagógusa működik együtt egy közös cél érdekében bevonva különböző helyi szervezeteket és külső partnereket.

A projekt eredményeként a diákok egy olyan közös weboldalt készítenek, amelyen az összes elkészült projekttermék megtalálható lesz. Az együttműködés során a diákok egy vitaprogramon is részt vesznek, egyrészt online, másrészt élő viták formájában. A résztvevő pedagógusok megoldásokat keresnek arra, hogy hogyan lehet a diákokat digitális eszközökkel támogatott tantárgyközi tevékenységeken keresztül motiválni, és közösen kidolgoznak egy olyan tananyagot, amelyet a későbbiekben minden partner be tud építeni a mindennapi tanítási gyakorlatába.

A projekt weboldala: https://sites.google.com/view/erasmuschance

KA2 Games to Empower the Minds and Souls (GEMS)

Résztvevő országok: Ausztria, Horvátország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia

Erasmusdays 2019 Digital Escape Room