"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

Bemutatkozik a felső tagozat

Tagozatvezető : Adorjánné Káldi Boglárka

A felső tagozatban 8 tanulócsoport működik, az 5-6. évfolyamon egy osztály ének-zene tagozattal, a többi az ÉKP és NYIK programot folytatja.

Az ötödik osztály és nyolcadik osztály kiemelkedően fontos az ő életükben. Ötödikben megváltozik az osztály szerkezete a becsatlakozó új és távozó régi tanulók miatt. Így rövid időn belül kell új közösséget formálni, új normákat, új szokásrendeket kialakítani bennük. Ennek a célnak a gyorsítása érdekében szervezzük az „Ötödikesek napját” – nagy sikerrel – az év elején. Felső tagozatba lépve nehezen megy az önállósodás, tanító nénitől való elválás. Ezért idén, a nem szakrendszerű oktatás keretén belül, több órát az alsó tagozatban tanítók látnak el. Fő feladatuk az alapkompetenciák fejlesztése a hatékony tanulás érdekében.

Többszörösen hátrányos helyzetű tanulóink, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók számának növekedése új feladatok elé állítják a pedagógusokat. Fő célunk, hogy ezeket a gyerekeket tanulásra motiváljuk, sikerélményben részesítsük, aminek eszköze a hatékony tanulás. A tanulószobára járó gyerekek különböző tanulási módszereket próbálhatnak ki, ami segíti a tananyag „gyorsabb”, „könnyebb” megtanulhatóságát. Innen átlátogathatnak a képességfejlesztő tanulószobára , ahol szövegértést, helyesírást, memóriát , logikát, különböző képességeiket, készségeiket fejleszthetik szakembereink vezetésével.

A tanulásban és tananyagban lemaradt tanulók részére matematikából és magyarból 6., 7. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.

A nyolcadik osztály legfontosabb feladata a középiskolás beiskolázás. Ennek sok esetben előfeltétele a központi írásbelik megírása (mat., magy.). A tanév első felében magas óraszámmal, bontott órákon tanítjuk ezeket a tantárgyakat, felkészítjük az írásbelire őket(?). Tehetséges tanulóink a kötelező tanítási órákon kívül szabadidős szakkörökön vehetnek részt, felkészítjük és versenyeztetjük őket különböző „hagyományos” szaktárgyi versenyeken. A 6. (és 8.) évfolyamon igénybe vehetnek egy délutáni angolórát is (főleg gimnáziumunk tagozatába csatlakozók részére ajánlott).

Sajátos nevelési igényű tanulóinknak egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyógypedagógusaink segítségével egyéni fejlesztő órák keretében tudunk segíteni.